Druk a1

Druk a1

Druk A1 jest dobrym sposobem na obejście prawa i staje się z dnia na dzień coraz to bardziej pospolity. Można mówić o aktywności gospodarczej prowadzonej w Polsce i równoległej pracy za granicą. Druk A1 jest zaświadczeniem o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego, który stosuje się do osób uprawnionych. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej. Jeżeli na podstawie druku A1 okaże się, że pracownik musi płacić składki na ubezpieczenie na obszarze Unii Europejskiej, wtedy trzeba wyrejestrować daną osobę z naszego kraju i przekazywać je do danego ubezpieczenia na obszarze UE. Zaświadczenie A1 poświadczane jest zawsze przez Terenowe Jednostki Organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownikom, którzy podlegają polskiemu ustawodawstwu w terenie zabezpieczenia społecznego na mocy nakazów rozporządzenia 883/2004. W katalogu wymienionych ludzi znajdują się dodatkowo osoby, które zazwyczaj wykonują działalność jako osoby pracujące na swój indywidualny rachunek w państwie członkowskim, ale równolegle udają się w celu piastowania takiej samej pracy w innym z państw członkowskich. W celu pobrania druku A1 występuje do ZUS-u pracodawca z Polski. Druk A1 wystawiany jest zawsze na daną familię, a w wypadku zmiany miejsca zlecenia wymagane jest wnioskowanie o kolejny druk. Maksymalny okres delegowania do pracy w innym kraju nie może przewyższyć dwóch lat. Konieczna w takim wypadku jest przerwa, która niemniej jednak nie może być krótsza niż 2 miesiące. Po tym okresie czasu da się wyjechać drugi raz. Warunkiem trwania potwierdzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w Polsce przez trzydzieści dni zanim pracodawca oddeleguje do pracy do innego kraju.


Możliwość komentowania jest wyłączona.